News

“Академик Б.М.Юнусалиев: кыргыз адабий тили мамлекеттик тилдин контексинде” аталышындагы кереге маек (тегерек стол) өткөрүлдү.

29.11.2023

Республикабыздын илим, билим чөйрөсүндө быйыл кыргыздын чыгаан уулу, көрүнүктүү окумуштуу, кыргыз тилинин илимий-теориялык жана практикалык маселелерин иликтеп, өзүнүн изилдөөлөрү аркылуу...

“Академик Б.М.Юнусалиев: кыргыз адабий тили мамлекеттик тилдин контексинде” аталышындагы кереге маек (тегерек стол) өткөрүлдү.

29.11.2023

Республикабыздын илим, билим чөйрөсүндө быйыл кыргыздын чыгаан уулу, көрүнүктүү окумуштуу, кыргыз тилинин илимий-теориялык жана практикалык маселелерин иликтеп, өзүнүн изилдөөлөрү аркылуу кыргыз лингвистикасынын өсүп –өнүгүшүнө жана...

Б.Т.Турусбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында студенттерди 1-курска кабыл алуу жана 17-ноябрь студенттердин Эл аралык күнүнө карата майрамдык кече өттү. 

23.11.2023

Б.Т.Турусбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында студенттерди 1-курска кабыл алуу жана 17-ноябрь студенттердин Эл аралык күнүнө карата майрамдык кече өттү.  Майрамдык кечени...

» Билим берүү жана илимди өнүктүрүүдө жасалма интелектин ролу» аттуу илимий-тажрыйбалык конференцияда

10.11.2023

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 10-ноябрь илим күнүнө карата буйругунун (31.10.2023. № 5294/1) негизинде Ж.Баласагын атындагы КУУда жалпы жогорку окуу жайлар арасында илимий...

“Окумуштуунун ишмердигинин негизги көрсөткүчтөрү: Хирша Индекси, цитата келтирүү индекси, Хиршанын Google Scholar индексинин Россиянын цитата келтирүү индексинен айырмачылыгы”

09.11.2023

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 10-ноябрь илим күнүнө карата буйругунун (31.10.2023. № 5294/1) жана анда каралган иш-чаралардын алкагында, 2023-жылдын 9-ноябрында Б.Т.Турусбеков атындагы Кыргыз...

Делегация провинции Хэнань (КНР)

01.11.2023

Делегация провинции Хэнань (КНР) ---- 1 ноября 2023 года руководство КГАФКиС им.Б.Т.Турусбекова во главе проектора по УР Шевченко Т.Н., проректора по НР Абдыбековой Н.А., декана...