- Новости

“Окумуштуунун ишмердигинин негизги көрсөткүчтөрү: Хирша Индекси, цитата келтирүү индекси, Хиршанын Google Scholar индексинин Россиянын цитата келтирүү индексинен айырмачылыгы”

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 10-ноябрь илим күнүнө карата буйругунун (31.10.2023. № 5294/1) жана анда каралган иш-чаралардын алкагында, 2023-жылдын 9-ноябрында Б.Т.Турусбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында “Окумуштуунун ишмердигинин негизги көрсөткүчтөрү: Хирша Индекси, цитата келтирүү индекси, Хиршанын Google Scholar индексинин Россиянын цитата келтирүү индексинен айырмачылыгы” аталышындагы вебинар уюштурулду. Вебинарды ректордун м.а. п.и.к., доцент Т.Н.Шевченко ачты.

Вебинарда «Кыргызстан илимий басылмаларынын» директору Денис Глушко мазмундуу жана кызыктуу доклад окуду. Вебинарга 100 дөн ашык академиянын профессордук-окутуучулар курамы, аспиранттар жана аспиранттардын илимий жетекчилери катышты. Вебинардын соңунда катышуучулар кызыккан суроолоруна жооп ала алышты. Аталган вебинар академиянын илимий иштери боюнча проректору п.и.к.. доценттин м.а. Н.А.Абдыбекова жана социалдык-гуманитардык илимдер кафедрасы тарабынан уюштурулду. Вебинарды өткөрүүчүлөр тарабынан ар бир катышуучуга сертификат берилет.

“Окумуштуунун ишмердигинин негизги көрсөткүчтөрү: Хирша Индекси, цитата келтирүү индекси, Хиршанын Google Scholar индексинин Россиянын цитата келтирүү индексинен айырмачылыгы”

“Окумуштуунун ишмердигинин негизги көрсөткүчтөрү: Хирша Индекси, цитата келтирүү индекси, Хиршанын Google Scholar индексинин Россиянын цитата келтирүү индексинен айырмачылыгы”

“Окумуштуунун ишмердигинин негизги көрсөткүчтөрү: Хирша Индекси, цитата келтирүү индекси, Хиршанын Google Scholar индексинин Россиянын цитата келтирүү индексинен айырмачылыгы”

“Окумуштуунун ишмердигинин негизги көрсөткүчтөрү: Хирша Индекси, цитата келтирүү индекси, Хиршанын Google Scholar индексинин Россиянын цитата келтирүү индексинен айырмачылыгы”

“Окумуштуунун ишмердигинин негизги көрсөткүчтөрү: Хирша Индекси, цитата келтирүү индекси, Хиршанын Google Scholar индексинин Россиянын цитата келтирүү индексинен айырмачылыгы”