2022-жылдын 17-19-июнунда Бостери айылында «Инсандын руханий-адеп-ахлактык ѳнүгүүсү жана дене тарбиясы» Эл аралык илимий-практикалык конференция болуп өттү.
- Новости о нас, Новости, Слайдер для главного экрана

2022-жылдын 17-19-июнунда Бостери айылында «Инсандын руханий-адеп-ахлактык ѳнүгүүсү жана дене тарбиясы» Эл аралык илимий-практикалык конференция болуп өттү.

2022-жылдын 17-19-июнунда Бостери айылында «Инсандын руханий-адеп-ахлактык ѳнүгүүсү жана дене тарбиясы» Эл аралык илимий-практикалык конференция болуп өттү.
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, КРдин Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдындагы дене тарбия жана спорт департементи, Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы жана К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети уюштурган Эл аралык илимий-практикалык конференцияда дене тарбия жана спорттун теориялык-методологиялык, биомедициналык, психологиялык-педагогикалык, тарыхый, философиялык, гуманитардык жана табигый илимдердин актуалдуу аспектилеринин жана дене тарбия, спорт тармагындагы илимий-педагогикалык тажрыйбалар менен алмашууга арналган маселелер талкууланды.
Конференциянын ишине Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, КРдин Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдындагы дене тарбия жана спорт департементи, Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы жана К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети, Кыргызстандын жалпы билим берүү жана жогорку окуу жайларынын спорттук жана илимий-педагогикалык коомчулугунун, ошондой эле массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышышты.
Конференциянын катышуучуларына куттуктоо сөздөрү менен чыгып сүйлөгөндөр:
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министринин орун басары, педагогика илимдеринин доктору, профессор Мамбетакунов Уланбек Эсенбекович, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин алдындагы дене тарбия жана спорт департаментинин директорунун орун басары Токтоналиев Самат Садыкович, тарых илимдеринин доктору, профессор Мехмет Туркмен (Турция), К.Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинин проректору, техника илимдеринин кандидаты, доцент Токтакунов Жолдошбек Шамуканбетович жана Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын ректору, тарых илимдеринин кандидаты, доцент Азизбаев Саитдин Сейитбекович.

2022-жылдын 17-19-июнунда Бостери айылында «Инсандын руханий-адеп-ахлактык ѳнүгүүсү жана дене тарбиясы» Эл аралык илимий-практикалык конференция болуп өттү.

Конференцияда Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын ректору, тарых илимдеринин кандидаты, доцент Азизбаев Саитд