- Новости

» Билим берүү жана илимди өнүктүрүүдө жасалма интелектин ролу» аттуу илимий-тажрыйбалык конференцияда

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 10-ноябрь илим күнүнө карата буйругунун (31.10.2023. № 5294/1) негизинде Ж.Баласагын атындагы КУУда жалпы жогорку окуу жайлар арасында илимий техникалык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын коомго жарыялай турган көргөзмө жана » Билим берүү жана илимди өнүктүрүүдө жасалма интелектин ролу» аттуу илимий-тажрыйбалык конференцияга Б.Т.Турусбеков атындагы дене тарбия жана спорт академиясынан илимий иштер боюнча проректору п.и.к. доцент.м.а. Н.А.Абдыбекова, Тилдер кафедрасынын башчысы п.и.к. У.К.Тажибаева, китепкананын кызматкерлери Ш.Ч.Жанузакова, Г.Кенжебаева, магистранттар Б.Назарбеков, А.Машарипов, инженер-программист А.Б.Самбарбекова болуп академиянын атынан иш-чарага 2023-жылдын 10-ноябрда катышууда. 2020-жылдан бери академиянын окутуучулары тарабынан жарык көргөн китептер көргөзмөгө коюлду.