Научно-технический совет(НТС)

Илимий-техникалык кеңеш (ИТК)

2023-жылы илимий-техникалык кеңеште 19 магистрлик жана 14 кандидаттык диссертациялардын темалары каралып,  КМДТжСАнын Окумуштуулар кеңешинде бекитүүгө сунушталды.

 Магистранттардын магистрлик диссертацияларынын темаларын жана илимий жетекчилерин бекитүү;

 Аспиранттардын кандидаттык диссертацияларынын темаларын, илимий жетекчилерин бекитүү жана окумуштуулар кеңешине сунуштоо.

2022-жылы илимий-техникалык кеңештин 6 отуруму өткөрүлдү.

ИТКте бир катар маселелер талкууланды:

 Магистранттардын магистрлик диссертацияларынын темаларын жана илимий жетекчилерин бекитүү;

 Аспиранттардын кандидаттык диссертацияларынын темаларын, илимий жетекчилерин бекитүү жана окумуштуулар кеңешине сунуштоо.

Бардыгы болуп 14 магистрлик жана 12 кандидаттык диссертация каралды.

       2021-жылы илимий-техникалык кеңештин 5 отуруму өткөрүлдү.

ИТКте бир катар маселелер талкууланды:

 Магистранттардын магистрлик диссертацияларынын темаларын жана илимий жетекчилерин бекитүү;

 Аспиранттардын кандидаттык диссертацияларынын темаларын, илимий жетекчилерин бекитүү жана окумуштуулар кеңешине сунуштоо.

Бардыгы болуп 14 магистрлик жана 9 кандидаттык диссертация каралды.

    2020-жылы илимий-техникалык кеңештин отуруму өткөрүлдү.

ИТКте бир катар маселелер талкууланды:

 Магистранттардын магистрлик диссертацияларынын темаларын жана илимий жетекчилерин бекитүү;

 Аспиранттардын кандидаттык диссертацияларынын темаларын, илимий жетекчилерин бекитүү жана окумуштуулар кеңешине сунуштоо.

2019-жылда ИТКнын 7 отуруму ѳткѳрүлдү. ИТКте бир топ маселелер талкууланды:

  • Магистрдик диссертациялардын темаларын жана илимий жетекчилерин бекитүү;
  • КМДТжСАнын Окумуштуулар Кеңешине сунуштоо менен кандидаттык диссертациялык жумуштарды кароо жана талкуулоо;
  • Кандидаттык диссертациянын темасын кайрадан бекитүү (Абдыракманов А.С.);
  • 2019-жыл үчүн ИИЛнын отчету (лаб. баш. Орозбекова Б.Т.);
  • 2020-жылга КР ББжИМ мамбуйрутманын ИИИ аткарууга карата билдирме берүү (Мамбеталиев К.У.).